19. ledna 2009 ve večerních hodinách otevřely kostely své brány, aby tak uvítaly zájemce o kulturní program, pořádaný v rámci Noci otevřených kostelů, která se v České repulice koná již poněkolikáté. Důvodem k uspořádání Noci otevřených kostelů je vždy ve třetím lednovém týdnu probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (letos od 18. do 25. ledna).
Křesťané na celém světě se v tomto čase scházejí společně k modlitbám, napříč svými církvemi, sbory a denominacemi spojují své prosby a myšlenky k Bohu v jeden proud.
Program modlitebních setkání letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který v České republice vydala Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR, sestavovali křesťané z Jižní Koreji. Ti se rozhodli hledat inspiraci u proroka Ezechiela, který ve své době žil v rozděleném národě a toužil po jednotě svého lidu, stejně jako v těchto časech lidé v Koreji. Křesťané celého světa se letos modlí za jednotu, tak, aby byli „v Tvé ruce jedním celkem“ (Ez 37, 17).
Ekumenická slavnost, která zahájila Týden modliteb za jednotu křesťanů, se konala 19. ledna od 18.30 v sídle Církve bratrské v Soukenické ulici 15. Zúčastnili se jí zástupci většiny církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR, zástupci Římskokatolické církve v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem a další hosté. Přítomné účastníky, kteří sál zaplnili téměř do posledního místa, přivítal farář místního sboru Petr Grulich a posléze také předseda ERC v ČR ThDr.Pavel Černý. Kázáním posloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zástupci jednotlivých církví se poté společně v přímluvných modlitbách vyslovovali za potřeby nejen korejských křesťanů.
Na tuto Ekumenickou slavnost navázala v dalších hodinách Noc otevřených kostelů, v rámci které mohli zájemci navštívit církevní stavby a zúčastnit se připraveného programu celkem na 5 místech v Praze.
Mgr. Sandra Zálabová - vedoucí tajemnice ERC