"Pojeïte 20. září 2009 do kostela na kole!" Tak zní motto akce pořádané komisí pro otázky životního prostředí při Synodní radě Českobratrské církve evangelické a ekologickou sekcí České křesťanské akademie při příležitosti slavení Dnů vděčnosti za stvoření v průběhu září a října a Dne bez aut.
Foto: Značka stezka pro cyklisty, Zdroj: www.dokostelanakole.cz
K akci se může připojit každý, kdo v neděli 20. září přijede do kostela na kole. Svůj závazek můžete dopředu zaregistrovat na internetových stránkách www.dokostelanakole.cz, kde jsou současně shromážděny praktické informace týkající se cyklistiky. Fotografie dokumentující akci budou zařazeny do slosování o praktické ceny.
Smyslem této celorepublikové ekumenické akce je propagovat cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší.
Strmý nárůst automobilové dopravy v posledních letech se nevyhnul ani církevnímu prostředí. V neděli jsou kostely doslova obleženy auty. Jejich majitelé si však často ani neuvědomují, jak hodně jejich, jistě velmi praktický, pomocník škodí životnímu prostředí.
Přímé oběti automobilismu zná naprostá většina ze svého blízkého okolí. Vždyť jen za dobu nutnou k přečtení tohoto článku zahubí auta na celém světě průměrně 20 lidí a dalších 1000 je vážně zraněno.
Z antropologického hlediska mnohem nenápadnější, o to však nebezpečnější, jsou oběti nepřímé. Auta produkují totiž celou řadu nebezpečných produktů: silně rakovinotvorné látky, látky vedoucí k astmatu a jiným trvalým dýchacím obtížím, podráždění očí atd. Nezanedbatelnou roli hraje také hluk a vibrace, devastace životního prostředí spojená s těžbou ropy, výrobou a likvidací automobilů. Odhaduje se, že na tyto nepřímé následky zemře jen v Evropě několik desítek tisíc lidí ročně.
Akce je pořádána při příležitosti slavení Dnů vděčnosti za stvoření. Jako křesťané máme zodpovědnost za svěřené hřivny, totiž tento přerozmanitý svět. Snažme se být dobrými správci světa!
Více informací o celé akci včetně materiálů k propagaci najdete na www.dokostelanakole.cz nebo se můžete přímo obrátit na Marka Drápala, E-mail: marek@drapal.org.
Prosíme vás o pomoc při propagaci této akce ve vašich církvích a okolí.
Zdroj: www.dokostelanakole.cz