Konference v Evropském parlamentu na téma "Formování Evropské hospodářské a sociální politiky v dobách nejistoty"
Ve středu 29. dubna 2009 se v Evropském parlamentu v Bruselu bude konat Konference o evropské ekonomické a sociální politice.
Foto: Logo CEC-KEK, Zdroj: www.cec-kek.org
Konferenci pořádá Komise církev a společnost Konference evropských církví (CEC) a poslanec Evropského parlamentu Evelyne Gebhardt. Hlavními řečníky budou Pervenche Beres, předsedkyně Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu a Günter Verheugen, viceprezident Evropské komise.
Ústřední výbor CEC, který se sešel na Kypru minulý podzim, vyjádřil znepokojení nad tím, že "již miliony lidí utrpěly nedávnými ekonomickými problémy. Jako Konference evropských církví žádáme vlády, aby se více zajímaly o ochranu nejzranitelnějších občanů a aby zvítězil smysl pro spravedlnost." (Viz http://www.cec-kek.org/pdf/cq0855eStatement.pdf)
Konference v Evropském parlamentu se bude soustředit na otázku, jak ochránit lidi v Evropě v této době finanční a hospodářské krize. Bude probíhat diskuze o tom, jak posílit sociální dimenzi Lisabonské strategie (strategie EU pro růst a zaměstnanost). Konference se také bude zabývat sociálním dopadem Lisabonské smlouvy a strategických plánů parlamentních politických skupin v nadcházejícím parlamentním období.
Konference, sponzorovaná předsednictvím EU, Evropskou komisí a sociálními partnery, se uskuteční krátce před zahájením Sociálního summitu EU, který se bude konat 7. května 2009. Účelem sociálního summitu je nalézt lepší způsoby, jak ochránit obyvatele v ekonomické krizi.
Další informace:
Luca Negro
CEC Secretary for Communications and Information
Mobile +41 78 870 81 17
Phone +41 22 791 64 85 or 791 63 25
Fax +41 22 791 62 27
e-mail: Luca.Negro@cec-kek.org