#50.orgJe tomu rok nazpět, kdy se sešli přední světoví klimatologové, aby zveřejnili nejnovější výzkumy ohledně klimatických změn. Podle dat, která publikovali, se nebývale rychle zvedají hodnoty CO2 v atmosféře - horní bezpečná hranice obsahu CO2 v atmosféře, která činí 350 jednotek, byla již překročena a nynější hodnota 387 jednotek CO2 nadále vzrůstá.
Foto: Poznaň - mezinárodní kampaň 350.org, John Quigley / Spectral Q (Větší rozlišení)
Proto vznikla kampaň “350.org”, do které jsou zapojeni převážně mladí lidé z celého světa, kteří si uvědomují naši-lidskou zodpovědnost za současný stav na planetě Zemi.
24.října se na celém světě uskuteční různé akce, workshopy a performance, jejichž mottem bude právě alarmující číslo 350. Zapojit se může každý zájemce, sbor či církev v České republice v duchu vědomí, že při řešení současné klimatické situace je potřeba využít informovanosti každého člověka v kombinaci se silou skupiny. Výsledky performancí
na téma “350” budou prezentovány formou lobby aktivit během světové klimatické konference OSN v Kodani ve dnech 7.-18. prosince 2009.
Některé církve, resp. kostely, se například zavázaly k tomu, že 24.října nechají 350krát zazvonit zvony, buddhisté v Asii se již teï připojili rozsáhlou podporou. Zapojit se může každý, forma není omezena.
Na webových stránkách http://www.350.org/faith se můžete dozvědět více informací a příklady připravovaných akcí. Je možno se zde také zaregistrovat coby pořadatel akce.
Podle webových stránek www.oikotree.org přeložila a zpracovala Sandra Zálabová.