Aktualizováno: 19. 11. 2009
Na počátku roku 2010 budou mít křesťané na mnoha místech světa opět příležitost se 14 dní setkávat a společně se modlit. Od 10. do 17. ledna 2010 bude probíhat Alianční týden modliteb. Na něj pak naváže od 18. do 25. ledna 2010 Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Tématem Aliančního týdne modliteb je verš z knihy Skutků 1,8 �a budete mi svědky�. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš z Lukášova evangelia 24,48 �Vy jste toho svědky.�
Tištěnou brožuru s doprovodnými texty k oběma modlitebním týdnům je možno objednat do 30. 11. 2009 v Ekumenické radě církví v ČR na emailu: info@ekumenickarada.cz. Předpokládaná cena brožury je 25 Kč. Cena bude upravena podle celkového počtu vytištěných božur.
Další informace k Aliančnímu týdnu modliteb včetně materiálů k Aliančnímu týdnu modliteb na rok 2010 naleznete na internetové stránce České evangelikální aliance - www.ea.cz. Informace k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů budou zveřejňovány na internetové stránce Ekumenické rady církví v ČR v sekci:
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2010
(http://www.ekumenickarada.cz/125).