Vážení přátelé,
předkládáme vám ke stažení českou verzi brožury k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2010 a srdečně vás zveme ke společným modlitbám.
Bružuru ke stažení ve formátu MS WORD naleznete na konci tohoto článku v příloze.
Pořadatelem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. V České republice a na mnoha dalších místech světa se tato akce koná pravidelně od 18. do 25. ledna. Tématem modlitebního týdne na rok 2010 je verš z Lukášova evangelia 24, 48 „Vy jste toho svědky“.
Na přípravě brožury se podílela skotská ekumenická skupina "Společná akce skotských církví" (Action of Churches Together in Scotland, ACTS). Bružuru dokončili zástupci Komise pro víru a řád Světové rady církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů při setkání v Glasgow.
Česká verze brožury je doplněna předmluvou Mgr. Joela Rumla
předsedy ERC v ČR, a Mons. Františka Radkovského, delegáta ČBK pro ekumenismus, a také výzvou Ekumenické rady církví v ČR ke sbírce pro občanské sdružení boNGO, které působí ve východní Africe, v Malawi.
Děkujeme České biskupské konferenci, která přeložila texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů do češtiny.

Soubory ke stažení:

Modlitby za jednotu 2010.doc