18.ledna 2010 se konal 4. ročník Noci otevřených kostelů, duchovně - kulturní akce, která každý rok láká do sborů, kostelů a modliteben desítky lidí nejen z řad věřících a pravidelných účastníků spirituálního života církví.
Foto: Noc otevřených kostelů - Chrám sv. Mikuláše na Staroměstkém náměstí v Praze, Církev československá husitská
V roce 2007, během prvního ročníku NOK, se pozornost soustředila hlavně na podpis Charty Oecumenicy, dokumentu o posilování a růstu spolupráce církví v Evropě, který již o Velikonocích 2001 navrhl k přijetí kardinál Miloslav Vlk, coby Předseda Rady evropských biskupských konferencí společně s metropolitou Jerémiem, tehdejším Předsedou Konference evropských církví, odkud dokument vzešel.
Každým rokem narůstá objem kulturních akcí s duchovním podtextem, které se v rámci Noci otevřených kostelů konají, nejinak tomu bylo i letos. Navíc se, oproti minulým letům, Noc otevřených kostelů nekonala pouze v Praze, ale i v Plzni, Merklíně, Táboře, Voticích a Přešticích. Zájemci si mohli vybrat z bohatého programu, který obsahoval koncerty, diskuze s promítáním, prezentace o činnostech v jednotlivých farnostech apod.
Plzeňský sbor Evangelické církve metodistické v Lochotíně například pozval návštěvníky do sborové čajovny, kde proběhl také koncert, čtení z Bible a diskuze o životě sboru. Jak uvedl místní farář, Zdeněk Eberle, zúčastnilo se “Noci” asi 50 lidí, pro některé z nich byla návštěva sboru doslova “objevením Ameriky”. Jako podvečerní poutní cestu pojali Noc otevřených kostelů věřící ze čtyř církví v Táboře. “Zvolili jsme způsob putování od kostela ke kostelu. Začali jsme v parku před Kotnovskou branou, kde je kostel Jakuba a Filipa a také památník židovských spoluobčanů, kteří byli z města a jeho okolí odvlečeni na podzim 1942 do Terezina a pokračovali přes kostel Proměnění Páně, dále sbor Církve československé husitské až do sboru Českobratrské církve evangelické, kde setkání zakončila povídáním o aktivitách sboru kurátorka MUDr. Hůlová” uvedl místní evangelický farář Ondřej Soběslavský. Vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma “Andělé” začala NOK ve sboru Církve československé husitské ve Voticích. Asi třicítka přítomných se účastnila následné ekumenické bohoslužby, během které zazněly písně z Taizé, hudební vzpomínky na Petra Ebena a též mnohé přímluvy za lidi postižené zemětřesením na Haiti. Jak probíhala NOK v Merklíně popsal Oto Tichý ze staršovského sboru ČCE: “V příjemně vytopeném kostele se sešlo několik desítek lidí. Úvodní slovo - Žalm 104 a krátké zamyšlení k němu - měl farář našeho sboru br. Jan Satke. Následoval nevšedně krásný hudební zážitek, klatovská skupina Zebedeus. Čas ubíhal tak rychle, že bylo škoda končit.” Tradičně bohatý program připravila náboženská obec CČSH v pražském Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Během čtyřhodinového koncertu duchovní hudby se postupně představili Bohumír Rabas a Irena Štěpánová hrou na varhany, Lumír Čmerda úvahou na téma O jménu, které všichni často vyslovujeme, soubor Geshem vedený Markem Šlechtou, pěvecký chrámový sbor Resonance dirigovaný pastorační asistentkou Mílou Pospíšilovou, taneční škola Jany Eriksson Tomanové, členové pražských symfonických orchestrů, operní basista Radek Krejčí a mezzosopranistka Ilona Slavíková a Happy Day Quintet. Modlitební a evangelizační program zvolila komunita Chemin Neuf ve spolupráci se sborem Evangelické církve metodistické v Ječné ulici. Bohatý program, kterého se zúčastnilo mnoho mladých lidí a rodin s dětmi, sestával z chval, písniček, improvizovaných scének ze života, jak jej vidí křesťané, přítomní mohli také shlédnout výstavu Martina Ralfa, který se také podělil o své svědectví života s Kristem. Kostely a sbory se otevřely také v Praze 6. Diskuzi k filmu Evangelium sv. Matouše Piera Paola Pasoliniho a projekci připravil sbor CČSH v Břevnově. Dejvičtí evangelíci měli “otevřeno” od 17 do 20 hodin a zájemci mohli vyslechnout zamyšlení dr. Zdeňka Susy na verš Lukášova evangelia “Vy jste toho svědky” (L 24, 48) Dr. Susa upozornil, že úsilí o jednotu a svědectví o Kristu musí být spojeno s pokáním, obrácením i ochotou k jednotě v pestrosti – různými cestami na vrcholek téže hory, kde všichni společně spočíváme u paty kříže. Varhanní hudbou tuto reflexi zarámoval kurátor sboru Pavel Prosek. Poté farář Petr Hudec a organizátorka večera Hana Volná seznámili „přespolní“ s historií sboru a s netradičními sborovými prostorami, které vznikly přebudováním suterénních bytů. Zájemci si mohli prohlédnout výstavy v prostorách předsálí sboru věnované třem českým překladům Písma, které vyšly v roce 2009 a také shlédnout fotky z akcí křesťanských ekologů. K oběma výstavám následovaly diskuze. Na konci večera byla představena činnost Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách. V rámci Noci otevřených kostelů se uskutečnil také koncert kapely AKANT v pravoslavném Chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a tradiční studentská ekumenická bohoslužba v kostelíku sv. Jana Křtitele Na Prádle.
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR
Fotografie z Noci otevřených kostelů naleznete zde.