Vzpomínka na ty, kteří umírají na cestě za nalezením bezpečí. Zmoc- něnec pro uprchlíky při OSN zveřejnil počty uprchlíků ve světě.

Statut uprchlíka má v současné době asi 15 milionů lidí, dalších 26 milionů je nuceno žít mimo zemi, kde se narodili. 80% z těchto lidí nachází útočiště v rozvíjejících se zemích Afriky a Asie, pouze zlomek najde nový domov v některé ze zemí evropského kontinentu.
Evropské církve se svými aktivitami připojily v tomto roce k projektu 2010 - Rok boje proti chudobě, sociálnímu vyloučení a reflektují také otázky migrace, říká Prof. Viorel Ionita, výkonný generální tajemník Konference evropských církví. V tomto roce, v celém měsíci červnu a zvláště pak 20. června, který je vyhlášen Světovým dnem migrantů, církve v celé Evropě, ale i mnohde jinde na světě, připomínají, že situace migrantů ve světě není jednoduchá. Mnoho našich členských církví napříč Evropou má výborné programy zaměřené velmi efektivně na práci s migranty, s lidmi, kteří hledají azyl.
I přesto je však možnost zažádat o azyl v některém z členských států EU čím dál obtížnější, což situaci migrantů dále ztěžuje. Evropské země mohou a měly by dělat víc, měly by poskytovat migrantům více ochrany, vysvětluje Doris Peschke, referentka Komise pro migranty při Konferenci evropských církví. V součinnosti s poskytováním humanitární pomoci chudším zemím, ať už se týká zprostředkování potravin, přístřeší, vody nebo zajištění bezpečnosti, je potřeba, aby se zapojilo víc evropských zemí a zavedlo také pravidelné programy, které budou podporovat začlenění uprchlíků do sociální struktury evropských zemí. Spolupráce mezi zmocněncem pro uprchlíky při OSN, vládami a občanskými organizacemi v těchto státech by umožnila daleko většímu počtu lidí než v současnosti, začlenit se mezi Evropany.
Otázka migrantů a vnímání jejich situace se dostala do popředí poté, co se do tisku dostaly obrázky lodí, přijíždějících ke břehům Španělska, Itálie či Řecka, s uprchlíky riskujícími své životy, na palubách. Od roku 1993 zahynulo na cestě za lepšími životními podmínkami do Evropy více jak 13 tisíc lidí.
Od Finska po Itálii si církve modlitbami a přímluvami připomenuly v neděli 20. června ty, kteří zahynuli na cestě za lepším domovem v Evropě. Valné shromáždění CEC-KEK, které se konalo v čevenci 2009 vyzvalo církve, aby se tímto tématem zabývaly a ve výroční den, tedy 20. června, svými modlitbami vzpomenuly na ty, kteří na cestách zahynuli.
Rok 2010, rok odpovědi církví v Evropě na otázky migrace, je společnou aktivitou CEC-KEK a Komise pro migranty v Evropě. Klade si za cíl zviditelnit aktivity církví, které se zabývají otázkou pomoci cizincům, migrantům a uprchlíkům, dle biblické zvěsti o jedinečnosti každé lidské bytosti a důstojnosti každého člověka.
Přeložila: Sandra Zálabová