Tisková zpráva: Konference evropských církví (CEC-KEK) vydala dne 12. července 2010 tuto tiskovou zprávu k Dialogickému semináři.
Foto zdroj: www.ceceurope.org, CEC/Dieter Heidtmann
Ten se konal dne 9. července na půdě Evropského parlamentu za spoluúčasti CEC-KEKu a COMECE
Evropský komisař Andor: Církve jsou klíčovými partnery v boji s chudobouV červnu 2010 odsouhlasila Evropská rada společný záměr členských zemí EU snížit do roku 2020 počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení, o 20 milionů. Jaké jsou nezbytné kroky, aby tento ambiciózní cíl byl naplněn? Během Dialogického semináře se členy Evropské komise vyjádřili zástupci evropských církví své kladné stanovisko k větší míře spolupráce s Evropskou unií na potírání chudoby a sociálního vyloučení. Projevili také zájem aktivně participovat na práci Evropské platformy proti chudobě, což je program, který byl zřízen v rámci EU.László Andor, evropský komisař pro politiku zaměstnanosti, sociální politiku a začlenění velmi přivítal uspořádání tohoto semináře, který označil jako příležitost výměny názorů se zástupci církví. Zdůraznil důležitou roli církví jako partnerských organizací EU při dosahování takových cílů, jako je snižování chudoby a sociálního vyloučení v Evropě.Církve jsou připraveny podělit se o své zkušenosti z boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení , řekl finský emeritní biskup Jukka Paarma z evangelické luterské církve. Doufáme například v to, že se budeme moci zapojit do práce Evropské platformy proti chudobě. Vyzýváme k větší politické zodpovědnosti při boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k tomu, aby bylo všem lidem umožněno žít v důstojných podmínkách, dodal Paarma.Italský biskup Merisi, prezident organizace Caritas Italia, vyzdvihl ve svém příspěvku celosvětový rozměr problému chudoby a sociálního vyloučení a vyjádřil také přání po stejně celosvětovém řešení této otázky. Chudoba je globálním problémem, stejně globální by měla být i naše solidarita a s ní spřízněné hodnoty, jako poctivost, spravedlnost a svoboda, řekl. Jsme si vědomi faktu, že role, která náleží církvím a institucím (EU) je rozdílná, ale také si myslíme, že nastal čas k živější spolupráci mezi těmito subjekty a tato spolupráce by měla ve svém rozvoji zahrnout i občany a sociální skupiny.Církve a církevní organizace jsou hlavními sociálními činiteli v EU. Jejich činnost je dlouhodobě zaměřena na odstraňování chudoby ze společnosti, církve mají poměrně přesné a detailní informace o problémech mezi lidmi, o tom, kde a čím zrovna lidé trpí a čeho se jim nedostává. Církve během času vyvinuly poměrně účinné nástroje a iniciativy k boji s chudobou a sociálním vyloučením, které používají jak na úrovni lokální, národní a evropské, tak i globální. Stávají se tak důležitými a silnými partnery pro Evropskou komisi v otázkách účinné a dobře směřované pomoci jednotlivým lidem při snižování chudoby.Lidé v Evropě prožívají v současné době na vlastní kůži sociální dopady hospodářské krize, nezaměstnanost a chudoba stoupají. Je jedním z prvořadých úkolů církví, aby připomínaly a upozorňovaly na alarmující situaci mnohých rodin, dětí a seniorů - všech těch, kteří se nacházejí v nejzranitelnějších vrstvách obyvatelstva.Během Dialogického semináře několik delegátů předložilo konkrétní návrhy, jak se dostat ze začarovaného kruhu chudoby a příklady iniciativ, které se již o něco takového snaží. Například v Holandsku, kde žije pod hranicí chudoby 8% obyvatel, existuje organizace Kerk in Actle, která hájí zájmy a lidská práva chudých. V Bosně a Hercegovině byla založena Observatoř chudoby, kterou vede místní organizace Caritas. 18% Portugalců žije na hranici chudoby nebo pod ní, což je jedno z nejvyšších čísel v evropských zemích. V Portugalsku působící soukromá organizace Entrajuda (http://www.cgd.pt/English/Institutional/Social-Responsibility/Solidarity/Pages/Entrajuda.aspx), která ovšem stojí na principech víry, zase organizuje vytvoření řetězce solidarity, propojení dárců a příjemců, tedy těch, kteří mohou dát a těch, kteří potřebují, a mobilizuje stovky dobrovolníků k podpoře boje proti chudobě.Z angličtiny přeložila Sandra Zálabová