Díky vstřícnosti Fakultní nemocnice v Motole mohl se 10. studijní den Ekumenické rady církví věnovaný duchovní péči ve zdravotnictví uskutečnit v prostorách největší české nemocnice. Dopoledne byl hlavním řečníkem Rev. George Cobb z Velké Británie, dlouholetý hospicový kaplan a prezident Asociace hospicových kaplanů ve Spojeném království. Mluvil o kompetencích kaplana, o jeho zařazení v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, o odborné přípravě a vzdělávání. Svůj výklad doprovázel četnými ilustracemi a příběhy z vlastní bohaté praxe. V diskusi odpovídal na řadu konkrétních dotazů ohledně hodnocení práce duchovního, její evidence, závazku mlčenlivosti a dalších aspektů.
Odpolední program byl věnován zkušenostem z několika českých pracovišť (Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice v Novém Městě na Moravě). Ukazuje se zájem ze strany církví tuto službu poskytovat i sílící zájem ze strany nemocnic duchovní službu jako součást komplexní péče nabízet. Tyto snahy jsou však zatím poměrně neuspořádané. Účastníci studijního dne vyjadřovali zájem prohlubovat odbornost a kvalitu nemocničních duchovních, vypracovat standardy této služby a dále se scházet k zásadním rozhovorům a výměně zkušeností.
Studijní den byl zakončen ekumenickou boh oslužbou v Prostoru ticha – místnosti zřízené motolskou nemocnicí loňského roku pro rozjímání a pro duchovní setkávání. Na studijním dnu se sešlo na 66 účastníků.
Pavel Pokorný
Fotografie s laskavým svolením poskytl Mgr. Bronislav Kaleta