Vážené sestry, vážení bratři, vážení kolegové, přátelé, rádi bychom Vás pozvali na společný křesťansko-muslimský poznávací výlet do německých Drážïan, který se

bude konat v sobotu 7. května 2011. Cestu organizují občanské sdružení Mozaiky Dialog Platform a náboženská obec Církve československé husitské v Praze 7 Holešovicích. Zájezd je mezináboženský a ekumenický a všichni jste na něj srdečně zváni!
V letošním roce otevřelo město Drážïany novou výstavu v rámci Státních uměleckých sbírek, Türckische Kammer (Turecká komora). Po letech příprav je veřejnosti představena rozsáhlá sbírka artefaktů z období 16. - 19. století, kterou nashromáždili sasští kurfiřti. Sbírka zahrnuje 600 kusů a najdeme zde jak válečné vybavení jako stany či zbraně, ale také umělecké předměty a oděvy darované kurfiřtům osmanskými veliteli či kupci. Ve sbírce nalezneme rovněž oděvy a nábytek vyrobené v Sasku, inspirované osmanskými předlohami, které byly velmi módní záležitostí v 18. a 19. století. Sasko se proto zapsalo jako majitel největší sbírky tureckého umění a zbraní v Evropě.
Výstava se nachází v rezidenčním zámečku v areálu slavného sídla a dnešní galerie Zwinger v Drážïanech. Vstupné pro skupinu nad 10 lidí do Türskische Kammer je 9 euro na osobu (cca 250,-).
Protože tento výlet je plánován jako společná akce křesťanů a muslimů, rádi bychom také navštívili drážïanskou organizaci inspirovanou tureckým myslitelem Fethulláhem Gülenem, která je velmi aktivní v mezikulturním a mezináboženském dialogu. Zároveň se zde setkáme s jejich křesťanskou partnerskou skupinou, abychom viděli, jak muslimové a křesťané spolupracují v Drážïanech. Podrobnosti k tomuto setkání ještě upřesníme.
Cesta bude zajištěna autobusem díky milé podpoře cestovní kanceláře Numa-tour. Občanské sdružení Mozaiky Dialog Platform cestu podpoří laskavým finančním darem. Cena cesty při plné obsazenosti (49 osob) proto bude pouhých 220,- na osobu (cesta tam i zpět). Poplatek za cestu i vstupné na výstavu, celkem 470,- na osobu, bude vybírán v autobuse.
Program cesty je tedy zatím následující:
8:00 odjezd z Prahy (místo bude upřesněno)
10:30 příjezd do Drážïan
11:00 výstava
12:30 osobní volno (je možné samostatně navštívit další části výstavy) a čas na oběd
15:00 návštěva muslimské a křesťanské skupiny
17:00 odjezd do Prahy
19:30 příjezd do Prahy
(pozn.: uvedené časy jsou orientační a mohou se změnit v závislosti na dopravní situaci)
Rádi bychom Vás poprosili, abyste nabídku šířili i dále. Je nutné se přihlásit do 25. dubna (Velikonoční pondělí) na e-mail dekanovska@ccsh.cz.
Těšíme se na přihlášky!
Za organizační skupinu
Kateřina Děkanovská
Redakční poznámka: pozvánka přichází od členky komise ERC pro mezináboženský dialog Katky Děkanovské. Níže v příloze naleznete pozvánku ke stažení.


Soubory ke stažení:

Zajezd_do_Drazdan.doc