Tisková zpráva ERC: 
V sobotu večer se v katedrále sv.Víta na Pražském hradě konala na základě pozvání pana arcibiskupa Dominika Duky, OP ekumenická svatodušní vigilie,

kterou připravili společně zástupci některých církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR a Římskokatolické církve, jmenovitě Pražského arcibiskupství. Zástupci církví se sešli v počtu 12 lidí, katedrála byla víceméně zaplněna věřícími. O hudební doprovod se postaral hudební soubor Českobratrské církve evangelické NAŠI PĚVCI, Katedrální žesťové duo, hráči na trubku a také varhaník svatovítské katedrály. 
Večerní katedrálou se nesly modlitby, prosby o dary Ducha svatého a účastníci také vyslechli kázání ThDr. Pavla Černého, který v současné době působí jako kazatel Církve bratrské, ekumenická veřejnost jej ale zná především jako výborného teologa a dlouholetého Předsedu Ekumenické rady církví v ČR. 
Sandra Silná, Ekumenická rada církví v ČR