V rámci Evropského roku dobrovolnictví (ERD) 2011 vznikla 26. 4. 2011 pracovní skupina Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech.

Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech se tak stalo 11. oblastí, na které je soustředěna pozornost v rámci ERD v ČR. Další oblasti dobrovolnictví v rámci ERD 2011 jsou dobrovolnictví ve zdravotnictví, v sociálních službách,  v kultuře, v sportu, v práci s dětmi a mládeží, v ekologii, mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce, dobrovolnictví při mimořádných událostech, dobrovolnictví firem a komunitní dobrovolnictví.
ERD 2011 byl vyhlášen na základě "Rozhodnutí rady EU: 24.11.2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství", uvádí web www.dobrovolnik.cz 
Cíle ERD 2011 lze zjednodušeně charakterizovat takto: 
1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví a v nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem 
2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu 
3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti 
4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví 
Detailnější informace o dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech naleznete v Sekci "Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech"  webu www.dobrovolnik.cz (Přímý odkaz zde). Informace o ERD 2011 naleznete na www.dobrovolnik.cz. Mezinárodní internetové stránky ERD 2011 jsou: http://europa.eu/volunteering/ 
Použité zdroje: www.dobrovolnik.cz