Ekumenická rada církví již popáté pořádá u příležitosti státního svátku 28. října ekumenické shromáždění Modlitba za domov,

které se symbolicky uskuteční na úpatí hory Říp a nabídne celodenní program pro všechny napříč generacemi a vyznáními. V letošním roce se na oslavách podílejí také Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta a zvou na Ekumenickou modlitbu za vlast již v předvečer svátečního dne.


"Ekumenická rada církví se rozhodla k pravidelnému pořádání Modlitby za domov proto, že považuje za důležité nebudovat domov a vlast pouze vlastními a omezenými silami, ale i duchovně a modlitbou. Chce také ukázat na příkladu mnohých aktivit, že náš život netvoří pouze ekonomika, bilance zisků a ztrát a efektivita nákladů a času, ale také radost ze soužití s druhými, rozvíjení jejich obdarování a soustředění na hodnoty, které se běžné musí krčit v ústraní.", říká Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické.Každý ročník Modlitby za domov je věnován určitému souvisejícímu tématu, letos bude v centru dění otázka svobodné volby. Podtitul "Svoboda je volba!?" vzešel z inspirace biblickým veršem Gal 5, 13: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.".
Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta k výběru tématu podotýká: Svoboda je v Bibli velkou hodnotou. K důstojnosti člověka patří, že se může sám rozhodovat a jednat, což má i úskalí, když člověk začne jednat libovolně, bez ohledu na druhé. Apoštol Pavel píše, že svoboda je prostorem pro vzájemnost. I státní svátek 28. říjen je datem svobody, jde o to, jak tuto svobodu naplnit, aby se nestala bezbřehou, takovou, která se obrací proti člověku samotnému.Program ekumenických oslav státního svátku začne 27. 10. od 18 hodin v katedrále svatého Víta, kam pražský arcibiskup zve k Ekumenické modlitbě za vlast. Zúčastní se jí také nejvyšší představitelé církví v ČR. Následovat bude připomenutí 800. výročí narození svaté Anežky. V podání Českého filharmonického sboru Brno zazní oratorium Petra Fialy "Píseň sestry Anežky a bratra Františka".28. října se dějiště Modlitby za domov přesune k úpatí hory Říp do obce Krabčice. V zahradě Diakonie vyroste malé městečko se stany, stánky a pódiem. Církve a dobročinné organizace představí na stáncích svou činnost a výrobky chráněných dílen. Připraven je také program hudební a divadelní. Prostor bude věnován společným modlitbám, přímluvám nebo rozhovorům na téma svoboda s významnými představiteli církví. Součástí je také program pro rodiny s dětmi Rozhodni se správně, při němž si mohou děti a rodiče vyzkoušet vzájemnou spolupráci. V 15 hodin v evangelickém kostele v Krabčicích zahájí moderátoři Martina Kociánová a biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal pořad Modlitba za domov věnovaný tématu Svoboda je volba!?. Přímý přenos je možné sledovat na České televizi.K ekumenické Modlitbě za domov jsou zváni nejen křesťané, ale všichni lidé dobré vůle, kterým není lhostejný osud naší země. Církve se spojují, aby se za náš společný domov přimlouvali. Mons. Dominik Duka OP k ekumenické spolupráci dodává: Je to velmi důležitý signál, že na některých otázkách v rámci ekumény spolupracujeme. Křesťanství existuje jako celek, spojuje nás Ježíš Kristus, Písmo. V momentech jako je Modlitba za domov a spolupráce na ní ukazujeme, že naše postoje coby církví, ač v nich je variabilita, jdou jedním směrem.Více informací je možné získat na www.modlitbazadomov.cz


Pro další informace kontaktujte Zuzanu Dvořákovou na telefonu 776 599 977