Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, kterou každoročně pořádá společným úsilím

Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference, se konala 23. ledna 2012 od 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Pozvání pražského arcibiskupa a budoucího kardinála D.Duky přijal téměř kompletní římskokatolický biskupský sbor, čelní představitelé církví sdružených v Ekumenické radě a mnoho dalších hostů, například zástupci Armády spásy či řádové sestry.
Bohoslužebné slavnosti se zúčastnila také asi stovka věřících z různých denominací. Kázáním na text z knihy proroka Abakuka posloužil synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml. 
Připomínáme, že do konce ledna je možné na účet Ekumenické rady církví v ČR posílat finanční dary (výtěžky sbírek), pokud máte zájem podpořit jeden ze sociálních projektů, které jsme vybrali ve spolupráci s Nadací Divoké husy. Děkujeme vám! 
Sandra Silná, generální sekretářka ERC v ČR