Dne 17. ledna 2012 se v České Lípě uskutečnilo ekumenické setkání. Setkání proběhlo na půdě Českobratrské církve
Foto zdroj: Wikimedia Commons

evangelické a účastnili se ho ještě bratři a sestry z Československé církve husitské, Jednoty bratrské, Římskokatolické církve, Pravoslavné církve a z Křesťanského společenství. Lednová setkání mají v našem městě již dobrou tradici. Bohoslužba, kterou připravili bratři z Polska, byla v něčem nová a inspirativní. Velice se nám líbilo ulamování a společné jedení oplatky, které bylo navrženo místo pozdravení pokoje. Ve sdíleném slově jsme si připomněli, že skutečná proměna je dílem samotného Ježíše Krista. Zajímavým prvkem byl zpívaný staroslověnský otčenáš, kterým přispěli bratři pravoslavní. Po bohoslužbě jsme měli ještě dostatek času na neformální sdílení u pohoštění. 
Mgr. Miroslav Boš 
kazatel Jednoty bratrské