Český rozhlas, Redakce náboženského vysílání, pořádá v pondělí 28. května 2012 seminář s názvem "Bohoslužba jako rozhlasový pořad".
Seminář proběhne v budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2) od 10:00 hodin.
Pracovníci rozhlasu připravili seminář, po němž volaly církve zapojené v rozhlasových přenosech nedělních bohoslužeb. Jak víte, střídají se v neděli ráno katolické bohoslužby s bohoslužbami církví sdružených v Ekumenické radě církví, ČCE přijde na řadu asi 5x za rok. Na schůzi komise pro sdělovací prostředky Ekumenické rady církví často toto téma probíráme, hlavně v souvislosti s tím, jak zařídit, aby bohoslužby jednotlivých církví zůstaly bohoslužbami a přitom se vyšlo vstříc technickým požadavkům a specifickým nárokům rozhlasového přenosu, říká členka komise pro sdělovací prostředky Ekumenické rady církví (ERC) Daniela Ženatá.
Úvodní slovo semináře přednese Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR. Daniel Raus, šéfredaktor Českého rozhlasu 6, promluví o rozdílu mezi vysíláním bohoslužby v komunitním a veřejnoprávním médiu, Teresie Bečková, vedoucí Redakce náboženského vysílání, představí bohoslužbu jako rozhlasový pořad, Miloš Rejchrt, teolog a spolupracovník Redakce náboženského vysílání, se z pohledu teologa podívá na rozhlasové kázání.
Ve druhé části semináře se Petra Petříčková z Redakce náboženského vysílání pokusí připravit spolu s účastníky rozhlasové bohoslužby a v praktické části rozebere ukázky z realizovaných přenosů.
V Českém rozhlase dochází k zásadním organizačním změnám, a pokud se nebude dařit vytvářet kvalitní programy, je ohrožena existence mnohých. I proto je snahou všech církví, pracovníků redakce náboženského vysílání i nově se tvořících programových center pracovat na pořadech dobré a čím dál lepší kvality, dodává D. Ženatá.
Účast na semináři je třeba potvrdit na adrese petra.petrickova@rozhlas.cz.
Zdroj: www.e-cirkev.cz.