Pravidelná ekumenická svatodušní vigilie se uskutečnila v sobotu 26. května 2012,
Autorkou fotek je MONIKA MÁDLOVÁ ze Starokatolické církve
v předvečer Božího Hodu svatodušního, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hraděza účasti představitelů České biskupské konference a Ekumenické rady církví.
Bohoslužebné shromáždění zahájili ve 20 hodin společně Předseda ČBK Dominik kardinál Duka a Předseda ERC Joel Ruml. Ve zpola zaplněné katedrále zněly úryvky z textů Písma svatého vztahující se k Letnicím, které byly prokládány zpěvem tematických žalmů. Kázáním na text z knihy Skutků apoštolů posloužil nově zvolený biskup Evangelické církve augsburského vyznání Marián Čop. Poté zazněly prosby za sedmero darů Ducha svatého z úst Daniela Fajfra, místopředsedy ERC a Sandry Silné, generální sekretářky ERC. Přítomní zástupci církví (kromě výše jmenovaných dále Tomáš Butta z Církve československé husitské, Dušan Hejbal ze Starokatolické církve, Petr Procházka z Evangelické církve metodistické, Ondřej Pávek z Římskokatolické církve) se společně modlili za seslání Ducha svatého, za naší zemi, za církev, za všechny potřebné, i za členy církví. Vigilie byla za končena po hodině a půl společným požehnáním přítomným. O hudební doprovod se postaral Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Sandra Silná, generální sekretářka ERC v ČR