Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. vás srdečně zve na Seminář restorativní justice – Program Zacheův strom (Sycamore Tree Program).

Lektorkou semináře bude Lynette Parker z USA.  Seminář se bude konat od 18. do 20. října 2012 ve Farním klubu ve Františkánské zahradě, který se nalézá na Jungmannově náměstí 18 v Praze
1. Seminář bude tlumočen do češtiny. Účastníci třídenního semináře  obdrží Certifikát PFI.

Seminář hradí Mezinárodní vězeňské společenství a Prison Fellowship International. Podporu poskytnou  Diplomatic Spouses Association v Praze.  Účast na semáři je bezplatná a MVS
nabízí příspěvek na ubytování několika prvním přihlášeným mimopražským účastníkům. Vzhledem k omezenému počtu míst vás prosíme, abyste pro přihlášení kontaktovali organizátory.

Program semináře:

Úvod do Restorativní justice a do programu PFI Zacheův strom
čtvrtek 18. října

9,00- 15,00 hodin

Praktická výuka k jednotlivým krokům programu Zacheův strom
pátek 19. října

9,30- 16,30 hodin
sobota 20. října
9,30- 16,30 hodin

Program Zacheův strom
je vězeňský program restorativní justice, který spojuje vzájemně nesouvisející oběti a pachatele, aby mohli diskutovat o zločinu a jeho dopadech. Název pochází z příběhu o celníku Zacheovi a jeho setkání
s Ježíšem (Lukáš 19,1-10). Tento příběh umožňuje účastníkům programu studovat vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost.
Vězni mají příležitost pochopit, jakou újmu trestná činnost přináší jak obětem, tak i společnosti. Oběti mají příležitost pochopit lidskou stránku vězňů a zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich uzdravování. Program může mít hluboký dopad na oběti i pachatele. Mnoho obětí trestných činů udává, že díky tomuto programu přijalo určitou míru smíření. Pachatelé čelí, často poprvé, újmě, kterou jejich skutky způsobily jiným lidem. Výzkumy ukázaly, že pachatelé, kteří prošli PZS, vykazují významné změny ve svých přístupech, které snižují pravděpodobnost, že se po propuštění dopustí recidivy.

Pozvánku ke stažení a přihlášku naleznete níže v příloze tohoto článku.Soubory ke stažení:

Pozvanka PZS.pdf
Prihlaska seminar PZS.doc