Každoroční součástí Týdne modliteb za jednotu křesťanů je také sbírka na dobročinné účely. V letošním roce podpoříme skrze Nadaci Divoké husy Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziřící pečující o seniory a lidi se zdravotním postižením.

Středisko vzniklo v roce 1993 a od počátku se věnuje ošetřovatelské a pečovatelské službě seniorům a lidem se zdravotním postižením ve Valašském Meziříčí a okolí. V roce 2004 rozšířilo svou činnost o službu denního stacionáře pro seniory. Od roku 2009 navíc poskytuje i osobní asistenci a v posledních letech v určitém rozsahu i domácí paliativní péči. Jako doplňkové činnosti nabízí středisko půjčování kompenzačních pomůcek, sociální i právní poradenství, masáže, pedikúru, trénování paměti. Organizuje různé vzdělávací aktivity jako například konference k problematice demence.

2. prosince 2012 pořádalo Středisko Adventní koncert spojený s prodejem adventních věnců v kostele Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí. Do benefiční akce zapojili i žáky a učitele Základní umělecké školy. Výtěžek celé akce přesáhl 100 000 Kč. Nadace Divoké husy jim za pomoci ekumenické sbírky výtěžek znásobí částkou 60 000 Kč. Peníze budou použity na nákup automobilu do služby Osobní asistence. Bude sloužit nejen k dopravě osobního asistenta za klientem, ale také k dovozu klienta například k lékaři, na úřad, apod.. Všem dárcům předem za podporu děkujeme!

Více informací o Středisku Diakonie ČCE najdete zde
Finanční dary v rámci sbírky je možné do 31. ledna 2013 poslat na účet Ekumenické rady církví v ČR: 
473 492 623 /0300 (ČSOB) pod variabilním symbolem: 20130125