Nově zvolené předsednictvo ERC

Dne 28. 11. 2013 se v prostorách Ústřední rady Církve Československé husitské konalo 10. valné shromáždění ERC v ČR. Bylo na něm zvoleno nové předsednictvo ERC.

 

Předsedou ERC byl zvolen:

Ing. Daniel Fajfr, MTh, předseda Rady Církve bratrské

Prvním místopředsedou ERC:

Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Druhým místopředsedou ERC:
ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve

 

Foto z 10. valného shromáždění ERC naleznete v Médiích na tomto webu.