Den pro Kubu 18.3.2014 "Co se mění, co se nemění."

Kubánský režim v posledních letech změnil taktiku a namísto dlouhodobého věznění probíhají každý měsíc stovky až tisíce krátkodobých zadržení, jejichž cílem je zastrašit a odradit ty, kteří se rozhodnou vybočovat z oficiální revoluční linie. Dílčí ekonomické reformy zatím nepřinesly změnu a také nevyjasněné úmrtí jednoho z nejznámějších disidentů Oswalda Payá a smrt politického vězně Wilmana Villara dávají tušit, že režim je stále stejně odhodlán hájit svou starožitnou socialistickou pravdu, která se dávno rozešla se skutečností.

 

(zdroj Člověk v tísni)

 

Komise pro Kubu působí při Synodní radě Českobratrské církve evangelické (ČCE). Její hlavní náplní je pomáhat demokraticky smýšlející opozici na Kubě. Již čtvrtým rokem pořádá Den pro Kubu v různých městech České republiky. Loni to byla Olomouc, předloni Hradec Králové, ještě předtím Brno a letos tento den proběhne v Praze.

Na letošním programu se spolupodílí nezisková organizace Člověk v tísni a Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.

Program zahajuje již tradiční pochod na podporu Damas de Blanco, což je sdružení žen, matek, sester a dcer politických vězňů na Kubě, které se v Havaně pravidelně setkávají a bíle oblečené s bílými květy upozorňují na svou nelehkou situaci. Úvodní poselství pronese profesor Tomáš Halík a požehnání udělí biskup Václav Malý, který průvod povede do kostela sv. Tomáše. Zde proběhne ekumenická bohoslužba, při níž bude kázat Pavel Kašpar, náměstek synodního seniora ČCE.

Během programu proběhne sbírka, jejíž výtěžek je určený pro práci s dětmi na Kubě.

 

V následné panelové diskuzi vystoupí biskup Václav Malý, Milan Jakobec, bývalý chargé d'affaires ČR na Kubě a Francis Sánchez z Kuby. Diskuzi moderuje Ondřej Juřík z organizace Člověk v tísni.

Hudební doprovod během večera obstará kubánské trio Los Cumbancheros.

 

Program :

 

17:30 Pochod na podporu Damas de Blanco (začátek na Křížovnickém nám.)

Úvodní slovo profesor Tomáš Halík, požehnání biskup Václav Malý

přechod přes Karlův most na Malou Stranu do kostela sv. Tomáše

 

18:00 Ekumenické bohoslužbné shromáždění (kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1)

- kázání Pavel Kašpar, náměstek synodního seniora ČCE

- předsedající synodní senior Joel Ruml a biskup Václav Malý

- sbírka pro práci s dětmi na Kubě

 

 

19:30 Panelová diskuze

Zúčastní se biskup Václav Malý, Francis Sánchez z Kuby, Milan Jakobec, bývalý chargé d'affaires na Kubě. Moderátorem je Ondřej Juřík z Člověka v tísni.

 

21:00 Malé občerstvení a hudba

K tanci i poslechu zahraje kubánské trio Los Cumbancheros.

 

Kontaktní osoba:

 

Šárka Schmarczová

tel: +420 224 999 273

mob: +420 603 290 366

 

email: schmarczova@e-cirkev.cz,

web: www.cceprokubu.cz

Facebook

 

Příloha:

Plakát