MEZISVĚTY

CYKLUS POLITICKÝCH DISKUSÍ POŘÁDANÝCH SOCIO-POLITICKOU PLATFORMOU ČESKÉ EVANGELIKÁLNÍ ALIANCE A SBOREM CB PRAHA 13

 

18. května od 16-18 hodin se v hlavním sále KC Třináctka - Mukařovského 1986, Praha 13 (naproti metru Luka)  bude konat večer na téma:

Odebírání dětí – mýty a skutečnost - diskuse nad novým zákonem o sociálně-právní ochraně dětí

Málokteré téma v poslední době rozbouřilo zájem křesťanů o věci veřejné jako oblast sociálně-právní ochrany dětí a tzv. juvenilní justice", odebírání dětí z rodin, strachu ze zásahu státu do rodin a podezření, že by se nový systém pěstounské péče mohl stát dobrým byznysem. Pořádají se veřejné demonstrace proti "juvenilní justici", zmiňují se odstrašující příklady ze zahraničí. Přesto ale o těchto otázkách existuje mnoho mýtů a nepravdivých informací, které často vedou ke zbytečné panice nebo odvádějí od skutečných problémů rodin, kterým jsou děti odebírány. Tento diskusní večer se pokusí ukázat na mýty a skutečnost v kontextu implementace nového zákona o SPOD. 

 

Témata a řečníci:

·         Přínosy a rizika nového zákona o SPOD (Mgr. Kateřina Šlesingerová – zást. vedoucí oddělení MPSV pro koncepci rodinné politiky a ochranu dětí a náhr. rodinnou péči)

·         Hrozba "Juvenilní justice"? (David Floryk - politik, publicista a novinář, veoducí socio-politické komise ČEA)

·         Problematika odebírání dětí v ČR a Velké Británii (Mgr. Jan Klusáček – výzkumný pracovník mezinárodní organizace Lumos zaměřené na podporu transformace systému péče o ohrožené děti)

·         Možnosti sociálních pracovníků státu zasahovat do rodiny (Svatoslava Dezortová - více než čtyřicet let působila na orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Plzni, nejprve jako sociální pracovnice, posledních 13 let jako vedoucí)

 

Součástí večera bude i panelová diskuse. Vstup zdarma.

 

Jiří Unger

 Tajemník České evangelikální aliance