Propagační materiály k 35. evangelickému Kirchentagu 2015 ve Stuttgartu

V tomto článku naleznete odkazy na propgační materiály (plakát, brožura, leták, logo a bannery, fotky a filmy), ktreré můžete použít pro propagaci Kirchentagu a také odkaz na web Kirchentagu.

 

Pozvánka s přihláškou na Kirchenatg 2015

 

Plakát k výpravě z ČR na Kirchentag 2015

 

Propagační materiály ke Kirchentagu naleznete na této webové stránce:

http://www.kirchentag.de/service/downloads.html

 

Úvodní webovou stránku Kirchentagu naleznete na www.kirchentag.de