V neděli 19. října od 14 hodin se v kapli pražské Thomayerovy nemocnice uskuteční ekumenické bohoslužebné shromáždění, během kterého budou do další služby vysláni nemocniční kaplani, kteří v květnu letošního roku složili před odbornou komisí zkoušku způsobilosti ke kaplanské službě. Ekumenické bohoslužebné shromáždění s vysláním kaplanů je historicky první oficiální akcí tohoto druhu od doby, kdy byla podepsána společná dohoda mezi Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí o službě nemocničních kaplanů. Bohoslužebného shromáždění se zúčastní vrcholní představitelé těch církví ekumeny, jejichž jsou vysílaní kaplani členy. 

V současné době je již celkem běžnou praxí, že v nemocnicích na mnoha místech České republiky slouží, vedle lékařů a zdravotnického personálu, i nemocniční kaplani. Službu nemocničních kaplanů upravují vnitřní předpisy konkrétní nemocnice a vysílání nemocničních kaplanů výše zmíněná dohoda.