V neděli 19. října 2014 odpoledne se v kapli pražské Thomayerovy nemocnice sešli vrcholní představitelé církví ekumeny v ČR spolu se zástupci Asociace nemocničních kaplanů, České biskupské konference a nemocničními kaplany a kaplankami v činné službě, aby právě tyto kaplany a kaplanky symbolicky vyslali do další služby v českých, moravských a slezských nemocnicích, a také jim předali certifikát o úspěšném složení odborné zkoušky, kterou kaplani a kaplanky skládali letos v půli května. Celkem bylo takto certifikováno 16 kaplanů a kaplanek z církví sdružených v Ekumenické radě církví a 6 kaplanů a kaplanek z Římskokatolické církve.

Ekumenická bohoslužba s vysláním nemocničních kaplanů a kaplanek se v novodobé historii kaplanské nemocniční péče v ČR uskutečnila poprvé. Na téměř hodinovém obřadu byli přítomni i někteří z těch, kteří pomáhali na počátku 90. let minulého století do nemocnic kaplanskou péči zavádět.