Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR na svém pravidelném zasedání 15. října 2014 projednal podnět Synodní rady ČCE a připojuje se k textu této výzvy. Zároveň se církve sdružené v ERC dohodly, že se pokusí podniknout další kroky v zjišťování možností, jak pomoci pronásledovaným křesťanům ve světě.

 

Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu evangelikálním a  protestantským církvím a organizacím na celém světě