Dne 10. září 2015 organizuje komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních při Ekumenické radě církví v ČR ve spolupráci se zástupcem České biskupské konference pohovor (zkoušku) z nemocničního kaplanství. Pohovor (zkouška) z nemocničního kaplanství je určena nemocničním kaplanům, kteří tuto zkoušku ještě nemají (např. z toho důvodu, že se v roce 2014 nemohli k této zkoušce dostavit). Garantem pohovoru (zkoušky) je komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních při Ekumenické radě církví v ČR.

Zájemci o absolvování tohoto pohovoru (zkoušky) se mohou přihlásit gen. sekretářce ERC Sandře Silné. Termín uzávěrky přihlášek k pohovoru (zkoušce) je 31. 7. 2015.

Je třeba, aby zájemci o pohovor (zkoušku) z nemocničního kaplanství spolu se svou přihláškou zaslali níže požadovanou dokumentaci. A to buď elektronicky na email: erc@ekumenickarada.cz (v takovém případě je třeba dokumentaci naskenovat) nebo pozemní poštou na poštovní adresu:

Ekumenická rada církví v ČR

Mgr. Sandra Silná

Donská 370/5

101 00 Praha 10

Seznam požadované dokumentace, kterou zájemci o pohovor (zkoušku) z nemocničního kaplanství zasílají spolu s přihláškou:

·         Doklad o teologickém vzdělání

·         Doklady o absolvování vzdělání v nemocničním kaplanství

·         Doklady o dosavadní praxi v lůžkovém zařízení

·         Doklad o předepsané pastorační péči

·         Doporučení od mateřské (vysílající) církve

Další informace k pohovoru (zkoušce) z nemocničního kaplanství podá gen. sekretářka ERC Sandra Silná – email: erc@ekumenickarada.cz.