Seminář na téma Dítě s postižením ve vyučování — inkluzivní vzdělávání v církvi

Synodní rada ČCE, oddělení výchovy a vzdělávání ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK, katedrou praktické teologie zvou na seminář Dítě s postižením ve vyučování — inkluzivní vzdělávání v církvi. Přednášet bude Dr. Johannes Ammon, Nábožensko‑pedagogické centrum Heilsbronn (SRN). Seminář je určen pro učitele náboženství, nedělních škol a jiné pracovníky s dětmi, jakož i pro studenty teologie a bude se konat v sobotu 10. října 2015 od 10.00–16.00 v zasedací místnost Synodní rady ČCE, Jungmannova 9, Praha 1, v prvním patře přední budovy.  Poplatek za seminář je 50 Kč (a je splatný na místě). Překlad z němčiny bude zajištěn, občerstvení účastníků zahrnuto v poplatku. 

Přihlášky směřujte do 5. 10. 2015 na adresu oddělení výchovy a vzdělávání (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

 

Příloha:

Pozvánka na seminář v PDF