Novým generálním sekretářem ERC byl zvolen Petr Jan Vinš

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konalo v Praze v zasedacích prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické 13. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR, kterého se zúčastnili zástupci členských církví a pozrovatelů ERC. Na programu zasedání nejvyššího orgánu ERC byla kromě zpráv předsedy ERC Daniela Fajfra a generální sekretářky ERC Sandry Silné také volba generálního sekretáře ERC pro nadcházející čtyřleté období. Novým generálním sekretářem ERC byl zvolen ThDr. Petr Jan Vinš, který je duchovním Starokatolické církve a lektorem Univerzity Karlovy. Předseda ERC Daniel Fajfr poděkoval dosavadní generální sekretářce ERC Sandře Silné za její více než osmiletou službu v ERC.

 

  

 

Valné shromáždění ERC se také zabývalo změnou stanov a změnami Organizačního, volebního a jednacího řádu ERC, do kterého nově přibyla také pravomoc Valného shromáždění ERC volit a odvolávat náhradníka předsednictva ERC. Náhradníkem předsednictva byl zvolen Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augburského vyznání v ČR. Valné shromáždění ERC dále schválilo hospodaření za rok 2015, rozpočet ERC na rok 2017 a diskutovalo nad zprávami komisí ERC.

Děkujeme Českobratrské církvi evangelické za poskytnutí krásných prostor pro jednání.

  

Fotogalerii z 13. valného shromáždění ERC naleznete zde.