Ekumenická rada církví zve do Berlína a Wittenbergu na 36. evangelický Kirchentag

Ekumenická rada církví Vás zve na 36. evangelický Kirchentag, který se bude konat v Berlíně a ve Wittenbergu ve dnech 24. - 28. května 2017. Jednotlivci i skupiny z České republiky se mohou přihlásit na výpravu Ekumenické rady církví na letošní Kirchentag do 20. února 2017.

 

Setkání s názvem Kirchentag (Dny církve) se konají v Německu od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu kladou pořadatelé důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

 

Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, tržiště možností i výstavy. Téma nadcházejícího Kirchentagu „Ty mě vidíš“ vychází z textu 1. knihy Mojžíšovy 16. kapitoly a 13. verše. Hlavními komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina.

 

Letošní Kirchentag bude také součástí připomínek 500 let reformace. Závěrečná bohoslužba s Večeří Páně se bude konat na louce u Labe ve Wittenbergu a setkají se při ní účastníci Kirchentagu a Kirchentagu na cestě, který se bude konat v osmi německých reformačních městech. Celkem se na této bohoslužbě očekávají stovky tisíc lidí.

 

Ekumenická rada církví připravuje na letošní Kirchentag česko-německý večer s bohoslužbou, následným občerstvením a hudebním vystoupením Tomáše Najbrta a pro tržiště možností prezentační stánek, jehož tématem bude česká a německá reformace v rozhovoru.

 

To vše čeká i na Vás v Berlíně a ve Wittenbergu od 24. do 28. května 2017. Výpravy Ekumenické rady církví na Kirchentag byly v minulých letech realizovány s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Další informace a přihlášky naleznete v češtině na internetové stránce www.ekumenickarada.cz/ktg2017 a v němčině a angličtině na internetové stránce www.kirchentag.de.

 

Přílohy:

Plakát

Pozvánka a přihláška