Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století začala pracovat

28. června 2017 se na svém prvním koordinačním setkání sešla komise pro české církevní dějiny 17. století. Klade si za cíl najít cestu k pochopení tohoto období našich dějin, které je pro mnohé lidi v naší společnosti traumatizující, a chce se z rozhodnutí České biskupské konference (ČBK) a Ekumenické rady církví (ERC) snažit hledat porozumění.

„Smyslem práce komise by mělo být prohloubení ekumenického dialogu a spolupráce, ale i výzva do širší společnosti, že je nutné stavět na tom, co nás spojuje, a nehledat to, co nás rozděluje,“ říká k práci komise předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP.

Důkladné ekumenické prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku u nás bude probíhat do roku 2021. Badatelé se přitom zaměří na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

 

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Práce komise je rozdělena do dvou rovin: odborné (publikace, kolokvia, výroční konference) a výstupů pro veřejnost (osvěta pro členy církví a širokou veřejnost).

 

Členy komise jsou:

Dominik Duka OP – předseda ČBK

Stanislav Přibyl – generální sekretář ČBK

Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. – akademický pracovník Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Daniel Ženatý – předseda ERC

ThDr. Petr Jan Vinš - generální sekretář a tiskový mluvčí ERC

Mgr. Jiří Just, Th.D. – vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i

 

Kontaktní osoby:

  • generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl

  • generální sekretář a tiskový mluvčí ERC Petr Jan Vinš

 

Zdroj:

František Jemelka, tiskové středisko ČBK,