Jan Kalvín - vývoj a vliv reformovaného učení

Sdružení evangelikálních teologů pořádá jubilejní 25. teologické fórum. Na jaře 2017 jsme se věnovali Martinu Lutherovi a na podzim v roce 500. výročí reformace se zaměříme na Jana Kalvína a vývoj a vliv jeho učení. Reformované učení procházelo různými proměnami a ovlivnilo církve v různých částech světa. Pozoruhodný je jeho vliv v anglosaském světě. Při přemýšlení o reformaci se zastavíme i u pohledu na budoucnost křesťanství.

Datum: pondělí 13. listopadu 2017, 9:30 - 16:00.

Místo konání: Modlitebna Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Portét Jana Kalvína od Hanse Holbeina (upraveno), zdroj: Wikimedia Commons

Teologická fóra jsou určena pro kazatele, učitele teologických škol, studenty teologie, pracovníky církví a všechny vážné zájemce. Spolupořadatelem fóra je Komenského institut. Pozvánka je volně šiřitelná! Těšíme se na společné setkání u kořenů světové reformace!
Další informace k 25. teologickému fóru naleznete v níže uvedené pozvánce.

 

Přílohy:

Pozvánka