Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století Ekumenické rady církví v ČR a Česká biskupská konference Vás srdečně zve na odborné kolokvium „Náboženský exil v českých zemích v raném novověku“, které se bude konat v úterý 22. května 2018 od 10:00 do 17:30 hod. v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1.

 

Program a další informace jsou v příloze. Na akci není nutné se předem registrovat.

 

Na setkání a odbornou diskusi se těší

 

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář a tiskový mluvčí Ekumenické rady církví v ČR

 

P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

generální sekretář České biskupské konference

 

Příloha:

Pozvánka