Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR

V neděli 14. října 2018 odpoledne se na Václavském náměstí v Praze uskutečnilo modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhým rokem žádají o azyl z důvodu svého pronásledování.

 

Na akci u sochy sv. Václava vystoupil emeritní předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný biskup Václav Malý. Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v obtížné životní situaci.

 

„Bylo by dobré, kdyby si této situace všimlo více lidí a kdyby pozvedli svůj hlas. Nejsem s to předpovědět, jak se příslušné orgány rozhodnou, ale myslím, že nic nepřekáží tomu, aby se tito příchozí integrovali do naší společnosti,“ řekl k situaci čínských žadatelů o azyl biskup Václav Malý.

 

Účastníci dnešního modlitebního zastavení pod sochou sv. Václava se shodli na tom, že je třeba se modlit za celou situaci a věřit v nezávislé rozhodování soudů v této záležitosti. Řečníci též připomněli, že jsou známy příběhy konkrétních žadatelů a je zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reálné nebezpečí.

 

 „Je dobré si uvědomit, jakou máme výsadu, že žijeme ve svobodné zemi, kde můžeme svobodně vyznávat svoji víru. Přáli bychom to stejné těmto bratřím a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pronásledování a proto v naší zemi požádali o azyl,“ dodal ještě připomínku ke smyslu celé akce Jan Jackanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.

  

Více informací:

info@azylprocinskekrestany.cz

www.azylprocinskekrestany.cz

www.facebook.com/azylprocinskekrestany

#azylprocinskekrestany

 

Kontakt:

Petr Jan Vinš, generální sekretář a tiskový mluvčí ERC, erc@ekumenickarada.cz, 734 641 687

František Jemelka, Tiskové středisko ČBK, 731 625 983, jemelka@cirkev.cz

Jan Jackanič, Předseda pracovní skupiny ERC pro čínské křesťany, 608 742 757, info@azylprocinskekrestany.cz

 

Foto: