Červená středa - #RedWednesday

Pronásledování z důvodů víry a svědomí je i v současném světě stále aktuální problém. K jeho připomenutí organizují Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí ve středu 28.11.2018 akci nazvanou Červená středa - #RedWednesday, k účasti na níž bychom Vás rádi co nejsrdečněji pozvali. 

Tato aktivita založená britskou organizací Aid to the Church in Need připomíná osoby pronásledované pro jejich víru a v České republice se bude díky iniciativě europoslance Pavla Svobody konat letos poprvé.

Součástí programu Červené středy je konference o úloze náboženství a církví ve společnosti, židovsko-křesťanská modlitba a průvod centrem Prahy kolem památek nasvícených při té příležitosti červenou barvou. Účast je možná na všech nebo i jen na některé části programu.

 

Program:

15:00 hod. Konference Úloha církví ve společnosti – Malá aula Karolina Univerzity Karlovy 

17:30 hod. Křesťansko-židovská modlitba - povede kardinál Dominik Duka, Daniel Ženatý – předseda Ekumenické rady církví a rabín Ron Hoffberg. 

18:00 hod. Průvod od Karolina s červenými svíčkami kolem červeně nasvícených budov - katolického kostela sv. Havla, husitského kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a Staronové synagogy. 

 

Více o programu - viz příloha. Budeme rádi, když svou účast potvrdíte na e-mailu karlova@cirkev.cz.

 

Další informace naleznete na stránkách www.facebook.com/cervenastreda.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník FŽO

 

Příloha:

Plakát