15. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR

V úterý 20. listopadu 2018 se v prostorách Sboru Církve bratrské v Praze 3 konalo 15. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. Valné shormáždění schválilo hospodaření v roce 2017 a rozpočet ERC na rok 2019, zvolilo revizory účetnictví na příští tři roky a přijalo následující rezoluce:

1) Vzhledem k blížícímu se výročí poprav 27 představitelů stavovského odboje na Staroměstském náměstí a v návaznosti na bohoslužbu smíření k 600. výročí smrti Mistra Jan Husa navrhuje Valné shromáždění ERC, aby na místě bývalého ...mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vznikl symbolický památník smíření.

2) Valné shromáždění ERC vyslovuje záměr pořádat ve spolupráci s ČBK ekumenické shromáždění pokání k výročí bitvy na Bílé hoře v roce 2020 a pověřuje předsednictvo jednat tímto směrem.

3) Valné shromáždění ERC se na svém zasedání 20. 11. 2018 zabývalo situací v oblasti duchovní péče ve zdravotnických zařízeních. Valnému shromáždění ERC záleží na dobré spolupráci mezi ERC a ČBK v oblasti nemocniční duchovenské služby, kterou chce nadále rozvíjet ve vzájemném dialogu i při přípravě nových smluv mezi ERC, ČBK a jednotlivými nemocnicemi.

4) Valné shromáždění ERC, vědomo si jeho společenského významu, podporuje pojetí manželství jako svazku muže a ženy.