Kolokvium na téma Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století – Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku pořádá kolokvium „Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí“, které se bude konat v Kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice 21. května 2019, od 10:00 do 17:30 hodin.

 

Kolokvium je pořádáno v rámci práce společné komise Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference pro české církevní dějiny 17. století, jako další ze série každoročních odborných kolokvií otevřených široké veřejnosti připravujících souhrnný pohled na náboženské dějiny raného novověku.

 

Letošní kolokvium bude zaměřeno na téma obrazu a jeho místa v životě křesťanského společenství, úcty a neúcty k obrazům a jejich teologickým předpokladům. Uctívání obrazů stejně jako ikonoklasmus je třeba chápat jako jeden z faktorů formování církevní identity v době konfesně rozděleného křesťanstva raného novověku.

 

Svou účast potvrďte přes formulář https://forms.gle/P8GaG6r54rgvsr66A nebo na e-mail: komise17st@gmail.com do 17. května 2019.

Další informace naleznete v níže uvedené příloze.

 

Přílohy:

Pozvánka

Koreferáty