Kolokvium na téma Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí

V úterý 21. května se uskutečnilo druhé odborné kolokvium pořádané Ekumenickou komisí ČBK a ERC pro české církevní dějiny 17. století. Cílem bylo vnést více porozumění do problematických období dějin církve v našich zemích a jednou z cest, kterými má být tento záměr realizován, je pořádání kolokvií, při nichž má významné místo diskuse nad zvoleným tématem.

          

Foto: Irena Karlová

 

Téma letošního setkání, “Posvátný obraz mezi úctou a nenávistí”, přilákalo do kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích přes 40 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti. V centru pozornosti byl obraz a jeho místo v životě křesťanského společenství. Velká pozornost byla rovněž věnována projevům úcty i neúcty k obrazům v různých obdobích křesťanských dějin a související teologické argumentaci.

Dopoledne patřilo třem hlavním referátům, které přednesli prof. Jan Royt, prof. Jiří Mikulec a dr. Sixtus Bolom-Kotari. Zatímco první referující představil souhrnné zamyšlení nad obrazy a obrazoborectvím v různých periodách církevních dějin, tématem druhé přednášky byla katolická argumentace ve prospěch posvátných obrazů určená prostým věřícím v době baroka. Třetí přednáška se týkala chápání role obrazu v prostředí českých a moravských evangelíků s přesahem až do současnosti. V nabitém odpoledním programu zaznělo celkem osm koreferátů, které s ohledem na dané téma reflektovaly poměrně pestrý obraz českých konfesních tradic od středověku po 20. století. Zájem publika podtrhly živé diskuse, které následovaly po každém z příspěvků.

V závěrečné krátké panelové diskuzi, kterou moderoval P. Stanislav Přibyl, byla deklarována společná vůle v těchto setkáních pokračovat a její účastníci oznámili záměr uspořádat kolokvium i v příštím roce. To by mělo reflektovat blížící se jedno z velkých výročí českých dějin, rok 1620 a události s ním spojené - tak, jak jej v průběhu dějin chápaly následující generace.

Autor textu: Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)