Usnesení Valného shromáždění Ekumenické rady církví k ekonomické spravedlnosti a problematice exekucí

V úterý 26. listopadu 2019 se v prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické sešlo ke svému řádnému jednání valné shromáždění Ekumenické rady církví, které je nejvyšším orgánem Ekumenické rady církví (ERC). Valné shromáždění ERC přijalo toto usnesení k ekonomické spravedlnosti a problematice exekucí:

 

Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR se znepokojením sledují problematiku předlužení a exekucí a jejich dopady do sociální a rodinné oblasti života. Přestože uznává důležitost osobní odpovědnosti dlužníků a nesnímá z nich odpovědnost, vyzývá ERC k odpovědnosti i věřitele a  apeluje na představitele politického života, aby se zasadili o spravedlivější úpravu problematiky exekucí. V naději, kterou dává Kristus, se chtějí církve ERC tváří v tvář tomuto závažnému problému zasazovat o takovou společnost, v níž nikdo nemůže zůstat bez naděje.