Výnos sbírky v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2020

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2020, byl celkem 12 278 Kč. Sbírka  byla v roce 2020 určena na podporu Charity Zábřeh, která výtěžek sbírky použije na zakoupení přístrojů pro mobilní paliativní péči.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Charitě Zábřeh.

Všem dárcům velice děkujeme.