Dohoda o duchovní službě u Policie České republiky byla podepsána

V úterý 14. dubna 2020 byla podepsána mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví Dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů.

 Účelem této Dohody, kterou dnes podepsal předseda ČBK Dominik kardinál Duka OP, předseda ERC Daniel Ženatý a generální sekretář ERC Petr Jan Vinš, je stanovit v souladu s právními předpisy a v duchu bratrské jednoty podmínky pro vzájemnou spolupráci při zajišťování duchovní služby v prostoru Policie České republiky a ostatních bezpečnostních sborů.

 

Foto: předseda ERC Daniel Ženatý, genrální sekretář ERC Petr Jan Vinš a Mons. Dominik Duka OP, zdroj fotografie ČBK


Duchovní službu bude poskytována na ekumenickém základě a budou ji vykonávat osoby pověřené jednotlivými církvemi a vyslané ČBK a ERC - kaplani. Jedná se nabídku pomoci všem osobám činným v policii, případně jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Nejedná se o misijní službu, každý ji má právo přijmout nebo odmítnout.

Úkolem duchovní služby je například nabízet pomoc při řešení osobních krizí či těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků policie. Duchovní služba není chápána jako náhrada práce psychologů či lékařů. Při poskytování duchovní služby spolupracují kaplani s psychology, peery, pracovníky skupin krizové intervence a dalšími odborníky.

Se souhlasem smluvních stran se zřizuje také Rada pro duchovní péči v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech, která zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci. Členy Rady jsou: dva zástupci ČBK, dva zástupci ERC a s poradním hlasem koordinátor duchovní služby. Tato rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

V policii byla duchovní služba zavedena 7. června 2019 pokynem policejního prezidenta.