Veřejné bohoslužby umožněny od pátku 24. 4. 2020

Vláda svým včerejším rozhodnutím č. 452 posunula účinnost uvolňování opatření, která se týkají i konání veřejných bohoslužeb. Konání veřejných bohoslužeb je tak možné již od dnešního dne, nikoli od 27. 4., jak bylo původně oznámeno.

Limit 15 osob (včetně duchovních) a další závazná opatření, viz zde:
https://www.facebook.com/ekumenickarada.cz/posts/2903200033098692

stejně jako doporučení předsednictva ERC k realizaci veřejných bohoslužeb, viz zde:
https://www.facebook.com/ekumenickarada.cz/posts/2910046565747372

zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti, pouze se změnou účinnosti z 27. 4. na 24. 4. Podle těchto pravidel a doporučení je tedy možné bonat veřejné bohoslužby již tuto neděli.