Generální synoda duchovních Církve československé husitské

V Praze se v Husově sboru v Dejvicích sešla 3. 9. 2020 synoda všech duchovních Církve československé husitské.  Úvodní bohoslužbu sloužil pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty celý biskupský sbor. Kázal slovenský biskup ThDr. Jan Hradil.

Generální synoda vzala na vědomí zprávu patriarchy o činnosti, zprávu o průběhu vyhledávacího řízení na funkci patriarchy a kandidaturu bratrů Lukáše Bujny a Tomáše Butty na funkci patriarchy CČSH.

 

Foto: Generální synoda duchovních 3. 9. 2020 kandidáti na patriarchu Lukáš Bujna a Tomáš Butta

 

Oba kandidáti se plénu představili a čelili dotazům týkajících se jak duchovního směřování církve, tak i jejího hmotného zabezpečení.

Volební období patriarchy (i biskupů) je sedmileté. Následně mohou být znovuzvoleni. V současnosti končí své druhé volební období VIII. patriarcha Církve čs. husitské, ThDr. Tomáš Butta, a to v roce 100. výročí Církve československé husitské.

Volba patriarchy Církve čs. husitské se uskuteční při Volebním sněmu Církve československé husitské 24. 10. 2020. Členy volebního sněmu jsou všichni duchovní a z každé náboženské obce zvolení laici. Instalace zvoleného patriarchy proběhne na Den reformce 31. 10. 2020.