Výklad aktuálních omezení pro bohoslužby

Ekumenická rada církví obdržela stanovisko právního oddělení Ministerstva zdravotnictví, které upřesňuje některé specifické otázky týkající se církevního života, které byly v posledních dnech mezi církevní veřejností diskutovány a ke kterým se veřejně šířily různé, někdy i poněkud zavádějící názory a interpretace.

 

 

Foto: Ilustrační

 

 

Ze stanovisek právního oddělení MZ ČR plynou následující závěry:


1) Veřejné bohoslužby, udělování svátostí a podobné úkony s účastí veřejnosti jsou možné pouze v módu 2 osob, tj. individuálně 1 duchovní + 1 člověk, popř. 1 domácnost.

2) Pokud jde o přípravu a provedení bohoslužby bez účasti veřejnosti (např. pro online přenos), mohou se jí účastnit více než 2 osoby, pokud jde o zaměstnance téhož zaměstnavatele nebo k němu vyslané dobrovolníky na základě smlouvy o výkonu dobrovolnické služby, pokud je jejich účast z hlediska dané činnosti nezbytná.
Ze zákona O dobrovolnické službě vyplývá, že smlouva v případě krátkodobé dobrovolnické činnosti nemusí mít písemnou formu.

3) Ustanovení pro akce podle zákona O právu shromažďovacím (tj. jejich omezení na 100 osob ve skupinkách po 20) je možné vztáhnout maximálně na jednorázové akce, ale mírnějších ustanovení zde obsažených nelze použít k pořádání pravidelných bohoslužeb (proto je umožněna individuální duchovní péče).

4) Do limitu 2 osob se nezapočítává osoba nebo osoby v prostoru stavebně odděleném (například varhaník na vzdáleném kůru kostela). V takovém prostoru pak platí obecné pravidlo o pohybu na veřejně přístupných místech (rozestupy, roušky).


Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví