Vyjádření ERC k teroristickým útokům v Nice, Lyonu a ve Vídni
S hrůzou a zděšením jsme v posledních dnech zaznamenali zprávy o teroristických útocích v Nice, Lyonu a nejnověji i ve Vídni. Jakkoli je každé násilí na nevinných obětech zavrženíhodné, mimořádně se nás v tomto případě dotýká, že se zde dějištěm těchto hrozných činů staly právě domy modlitby - kostely a synagoga. Pamatujeme v modlitbě na všechny oběti i jejich blízké a vyzýváme církve Ekumenické rady církví, ale i všechny lidi dobré vůle, aby se modlitbou, slovy i činy zasazovali za odstranění té nenávisti, z níž podobné skutky plynou.
Daniel Ženatý, předseda ERC
Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC