Ekumenická rada církví zvolila generálního sekretáře

Valné shromáždění ekumenické rady církví na svém jednání dnes, 24. 11. 2020, zvolilo generálním sekretářem na další čtyři roky Petra Jan Vinše. Petr Jan Vinš, teolog, religionista a duchovní starokatolické církve, je tím zvolen na druhé funkční období. K úkolům Ekumenické rady církví patří koordinace mezicírkevní spolupráce a spolupráce církví a státu. Sdružuje dvanáct členských církví, jednu církev přidruženou a tři církve a Federaci židovských obcí jako pozorovatele.