Prohlášení generálních sekretářů ČBK, ERC ČR a FŽO ČR ke zneužití symbolu židovské hvězdy

S velkým znepokojením jsme zaznamenali zneužití symbolu žluté židovské hvězdy ze strany odpůrců očkování proti covid-19. Žlutá hvězda, kterou byli v období 2. světové války nuceni nosit Židé, se stala symbolem útlaku, utrpení a smrti mnoha milionů obětí nacistického teroru. Pokud si někdo tento symbol přivlastňuje a jeho užitím se chce stavit na roveň šesti milionů zavražděných v koncentračních a vyhlazovacích táborech, nelze v tom vidět nic jiného než nevkusný a vypočítavý cynismus, který překračuje všechny myslitelné hranice. Toto zneužití ostře odsuzujeme a ty, kteří se ho dopustili, vyzýváme k veřejné omluvě.

 

V Praze, 11. ledna 2021

 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

generální sekretář České biskupské konference

 

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR

 

JUDr. Tomáš Kraus

 

tajemník Federace židovských obcí v ČR