Zveme vás k online účasti na studentské ekumenické slavnosti 2021

Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou v ČR pořádají již tradiční úterní Ekumenickou studentskou slavnost, která je sloužena dle pořadu Týdne modliteb za jednotu křesťanů studenty pražských teologických fakult a škol. Na závěr slavnosti zazní pozdravy zástupců těchto fakult a škol.

 

Vzhledem k pandemickým opatřením slavnost bude vysílána bez přítomnosti veřejnosti. Veřejnost se může připojit ke sledování online na tomto odkazu: 

Ekumenická studentská slavnost | Facebook

 

Přenos proběhne z Husova sboru CČSH na Vinohradech 19. ledna 2021 od 18:00 hod. 

 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni k online účasti.