Záznam bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2021

Záznam úvodní bohoslužby s představiteli církví v rámci Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, která se konala dnes od 18. ledna 2021 od 18:00 hod. naleznete na tomto novém YouTube odkazu: https://youtu.be/nl9nSG2xC-Q

 

Foto: Úvodní bohoslužba s předstviteli církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2021 ze Sboru Církve bratrské v Praze 3, zdroj: ERC